Navigácia

Partners

Streda 29. 7. 2015

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • Krásne prázdniny

  Milí žiaci, želáme vám všetkým prázdninové dni podľa vašich predstáv

  a tešíme sa v septembri na stretnutie v našej školičke s úsmevom na tvári.

  Komisionálne skúšky sa budú konať 26. a 27. augusta 2015.

   

 •  Link https://www.youtube.com/watch?v=HuZTcrhjFys k videu o práci žiakov i učitelov v rámci dopytovo – orientovaného projektu:„Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať“, ITMS kód projektu: 26110130673

 • Vyhodnotenie 11. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej 2015

   

   

  1.miesto   Miroslava Rusková     (Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica)

  2.miesto   Eduard Lazorík          (Gymnázium J. Lettricha Martin)

  3.miesto   Nora Mlynáriková     (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany)

 • DNI MILANA HODŽU

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia,

  pomaly, ale nezadržateľne sa opäť blíži koniec školského vyučovania a s ním aj obdobie hodnotenia a bilancovania, ale aj plánovania a formulovania zámerov, cieľov a úloh do ďalšieho školského roka – 2015/2016.

  Ako každoročne aj na konci tohto júna pripravujeme záhradnú slávnosť – Garden Party. Všetci sa na ňu tešíme, na vzájomné stretnutia, rozhovory, hravé súťaženie a zápolenie, žiacke vystúpenia, hudbu, tanec, spev, a to všetko v príjemnom prostredí školskej záhrady pri dobrom guláši a osviežujúcich nápojoch. Oproti minulým rokom tohtoročná záhradná slávnosť bude v piatok 26. júna. Myslíme si, že táto zmena nebude zásadným problémom a dôvodom nezúčastniť sa. Skôr naopak - veríme, že oceníte, že sobota ostane voľná pre Vás a Vaše rodiny a piatok bude síce náročnejší a dlhší, ale na druhej strane mnohí môžete pomôcť deťom s dopravou domov aj s odvozom veci z internátu.

 • A opäť je tu Gardenka

   

  Program Garden party – všetko si nájdete na orientačnom plagáte v škole alebo na „grasse“

  Oficiálny program 14:30 – 16:30 (tanec, spev, hovorené slovo, divadlo... )

  Plenárne ZRPŠ 17:00

  Športové aktivity: žiacke súťaže a žiaci si organizujú beach volejbal celý deň od 10:00

 • Absolventi študentom

  V týchto dňoch prebieha v CVČ  Kamarát v Martine Debatná akadémia. Toto podujatie pripravili pre študentov BGMH a GYMLET  naši absolventi v spolupráci s SDA. Program akadémie určený pre začiatočných aj pokročilých debatérov pozostáva z argumentačných a refutačných seminárov, akademických workshopov (právo, ekonómia, politológia a sociológia) a interaktívnych cvičení.

 • Slávnostná rozlúčka v Slovenskom komornom divadle v Martine

  Dňa 2. 6. 2015 sa v Slovenskom komornom divadle v Martine konala slávnostná rozlúčka so žiakmi piateho ročníka. Absolventi si zaspomínali na päť rokov intenzívneho štúdia i študentskej zábavy. 

  V programe vystúpili tretiaci, no zahanbiť sa nenechali ani žiaci prvého ročníka. Pripravili si hudobné vystúpenie i darčeky.

  Riaditeľ školy RNDr. Vasil Dorovský odovzdal absolventom  pochvalné listy. Štyria žiaci si prevzali štipendium za výborný  prospech s vyznamenaním počas celého štúdia vrátane maturitnej skúšky z rúk predsedu ZRPŠ Ing. Maroša Ujhelyiho.

 • Na deň vedcami

  „Čo už vieme o ľudskom genóme?“  bola otázka a zároveň názov projektu, do ktorého sa naša iniciatívna štvrtácka zostava semináru z fyziky, pod vedením pani prof. Dobrotovej, rozhodla zapojiť. Snaha sa vyplatila! O pár mesiacov po zaslaní odpovede nás milo prekvapila ponuka stráviť deň na Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave a stretnúť sa so samotným prednostom ústavu doc. MUDr. Ing. RNDr. Petrom Celecom a jeho spolupracovníkmi.  Dňa 1.6. sme tak okúsili, čo všetko povolanie vedca ponúka. Mali sme možnosť asistovať pri mnohých pokusoch, vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne, v dnešnej dobe často diskutované témy, či komunikovať s ľuďmi z vednej oblasti.

 • Vyhodnotenie rodičovského a žiackeho dotazníka k prijímacím skúškam

  Vážení rodičia a milí budúci prváci,

  vyhodnotenie rodičovského a žiackeho dotazníka k prijímacím skúškam nájdete na našom webovom sídle v časti Dokumenty, v kufríku Stretnutie s novoprijatými.

   

   

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria