Navigácia

Partners

Nedeľa 26. 10. 2014

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • 6th European CAF Users’ Event

  6th European CAF Users’ Event

  Hotel Sheraton Golf - Rome, 14 November 2014

  Impact and Results with CAF 

  The exemplary case of the Education Sector

  In 2003 the first European CAF Event was organised in Rome. After eleven years and four CAF event editions - Luxembourg 2005, Portugal 2007, Romania 2010, Norway 2012 - the result of over 3700 registered CAF users from 45 countries shows that the CAF dynamic is alive.

 • Správa o výsledkoch a podmienkach vých.vzdelávacej činnosti 2013/2014

  OZNAM

  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch
  za školský rok 2013/2014 sa nachádza pod ikonkou Dokumenty.

 • Predseda ZRPŠ sa prihovára rodičom

  Ing. Maroš Ujhelyi, novozvolený predseda Združenia rodičov a priateľov školy, sa prihovára rodičom žiakov nášho gymnázia.

  List rodičom nájdete pod ikonkou ZRPŠ.

 • Prijímacie konanie 2014/2015- odpovedáme na vaše otázky

  Ako by mal vyzerať „ten správny študent“ vášho gymnázia?

  Motivovaný pre štúdium (vzdelávanie), iniciatívny a aktívny – prispievať k životu školy a nie pasívne čo preňho „školská komunita“ pripraví, cieľavedomý, využívať možnosti a príležitosti, ktoré sa počas 5 rokov štúdia vyskytnú. Viac o predstave nášho žiaky je v profile absolventa.

 • Základné informácie k MS 2015

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na webovskej stránke www.nucem.sk v súčasnosti už nájdete dokumenty k MS 2015 - Informácie o MS 2015 pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov pre jednotlivé druhy škôl a ich vyučovacie jazyky.

  V súlade s §75 zákona 245/2008 Z.z "Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

 • Vzdelávanie v múzeu

  Sedenie nad učebnicami? Nemusí sa opakovať každý deň. My druháci sme si v rámci predmetov umenie a kultúra, slovenský jazyk a dejepis našli efektívnejší spôsob výučby. Vybrali sme sa do terénu  a navštívili múzeá známych osobností: Martina Benku a Jozefa Cígera Hronského v Martine, aby sme sa čo najviac priblížili ich životu,  tvorbe a mysleniu. Strategicky sme sa rozdelili do dvoch skupín a s radosťou sa vybrali za novými vedomosťami.

 • "Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať"

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  Začiatok školského roka je v plnom prúde a  s ním aj realizácia projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorý  je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tvoríme nové študijné materiály, inovujeme a modernizujeme  knižný fond, didaktické pomôcky ...

 • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

  STRAVOVANIE

 • Exkurzia ziakov tretieho rocnika do Velkej Britanie

  23. 10. 2014

  . V dnoch 21. - 28 2014. sa uskutocnuje exkurzia nasich tretiakov vo Velkej Britanii.

  21. 10. neskoro v noci sme prileteli do Birminghamu a este v noci sa presunuli do Liverpoolu.

  22. 10. Doobeda bola na programe prehliadka Liverpolskej univerzity 

             a poobede sme boli v LIPA (Liverposky institut javiskoveho umenia).

             Vecer bola v hoteli beseda s nasimi  tam studujucimi ex-ziakmi (Mikic a Horvath).

 • Rozvrh hodín po úprave od 16.septembra 2014

  Milí žiaci,

  rozvrh hodín prešiel kozmetickými úpravami a organizačnými zásahmi.

  Od 16.septembra 2014 vyučovanie prebieha podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený pod ikonkou rozvrhy.

  Véríme, že si "školské dni" spoločne užijeme naplno.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria