Navigácia

Partners

Štvrtok 17. 4. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

2%

Už ste sa rozhodli komu venujte 2% z vašich daní za rok 2013

 

viac tu

Novinky

 • Zmena účtu stravovanie

  Názov účtu:

  BÚ - Školské stravovanie,

  Gymnázium V.P. - Tótha

  Martin

  Číslo účtu: 000000 7000479674/8180

  IBAN: SK77 8180 0000 0070 0047 9674

  Starý účet bude zrušený ku dňu 30. 4. 2014.

  Platby na starý účet môžu byť posielané do 26. 4. 2014. Po tomto termíne budú zaplatené finančné prostriedky vrátené na účet platcu.

 • Voliteľné hodiny (rozširujúce predmety) pre školský rok 2014/2015

  VOLITEĽNÉ  HODINY A ROZŠIRUJÚCE PREDMETY

  pre školský rok 2014 / 2015

  1. UČEBNÝ PLÁN

  1.1. pre žiakov 1. – 4.ročníka

  od 1. septembra 2011

                               

  Oblasť

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  pedagogická rada pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu na svojom zasadnutí dňa 10.apríla 2014 prerokovala výchovno – vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok školského roka 2013/2014 a prijala opatrenia na elimináciu nežiadúcich javov a ich odstránenie.

  Oznámenia o zhoršenom, prípadne slabom prospechu Vášho dieťaťa z jednotlivých predmetov nájdete v elektronickej žiackej knižke v časti „Poznámky“.

 • OZNAM- JAZYKOVO-POZNÁVACIA EXKURZIA VEĽKÁ BRITÁNIA

  Vážení rodičia žiakov prvého ročníka,

  do odchodu do Veľkej Británie ostáva necelý mesiac. Boli už uskutočnené platby za niektoré služby, atrakcie a ďalšie sa už blížia. Uhradená bola zálohová faktúra za dopravu a lístky do Disneylandu, faktúra organizácii SOL.

 • OZNÁMENIE O ZÁPISE

    Zápis uchádzačov prijatých na štúdium do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v školskom roku 2014/2015 sa v zmysle §68 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutoční v dňoch

  23. apríla 2014 (streda) v čase 14.00 – 18.30 hod

 • OZNAM- Individuálne konzultácie a triedne ZRPŠ

  Mgr. Trnovec, Mgr. Sadloň, Mgr. Katanová,

  z dôvodu PN nebudú prítomní na individuálnych konzultáciach a triednych ZRPŠ dňa 11.4.2014.

 • Triedne ZRPŠ, individuálne konzultácie pre rodičov

  Vážení rodičia, prišiel čas na vyhodnotenie tretieho štvrťroka tohto školského roka 2013/2014, preto Vás srdečne pozývame na konzultácie s vyučujúcimi v jednotlivých predmetoch. Možnosť osobného stretnutia s vyučujúcim budete mať dňa 11.4.2014, t.j. v piatok od 14.15 do 16.30 h. Využite tento čas a príďte sa informovať o výsledkoch Vášho dieťaťa, o tých pochvaly hodných, ale prípadne sa aj poradiť, ak existujú možnosti zlepšenia.

 • Triedne ZRPŠ, individuálne konzultácie pre rodičov- Miestnosti na konzultácie

  Miestnosti na individuálne konzultácie a triedne ZRPŠ dňa 11.4.2014

  Zoznam triednych učiteľov

  Ročník

   

  Trieda

  Miestnosť

  pre konzult.

  Triedny učiteľ

 • Predbežné výsledky prijímacej skúšky (PS)

  Predbežné výsledky prijímacej skúšky (PS)

  Dátum skúšky: 31.3.2014

  Počet uchádzačov: 483

  Počet zúčastnených na PS: 462

  Počet nezúčastnených na PS: 21

  Počet ospravedlnených: v procese, zatiaľ nevyhodnotené.

  Výsledky 1. a 2. časti testu a celkový počet bodov za test podľa kódu žiaka tu:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria