Navigácia

Partners

Piatok 9. 10. 2015

Anketa

aaa

aaaaa

100%
0%

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • Odpovedáme na otázky o prijímacom konaní

  Otázka: Kedy bude Deň otvorených dverí?

  Odpoveď: Z dôvodu záujmu uchádzačov o štúdium a ich rodičov aj v tomto školskom roku pripravujeme 2 Dni otvorených dverí - 17. a 18.decembra 2015. Pre obmedzenú kapacitu priestorov sa záujemci budú musieť prihlásiť.

  Preto sledujte našu stránku.

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

  Podrobnú prezentáciu o organizácii šk.roka 2015/2016 a prezentáciu o štruktúre karierových pozícií nájdete pod ikonkou Dokumenty /Met.a por. orgány a Organizácia šk. roka 15-16/. 

   

   

 •  Link https://www.youtube.com/watch?v=HuZTcrhjFys k videu o práci žiakov i učitelov v rámci dopytovo – orientovaného projektu:„Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať“, ITMS kód projektu: 26110130673

 • Vyhodnotenie 11. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej 2015

   

   

  1.miesto   Miroslava Rusková     (Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica)

  2.miesto   Eduard Lazorík          (Gymnázium J. Lettricha Martin)

  3.miesto   Nora Mlynáriková     (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany)

 • A opäť je tu Gardenka

   

  Program Garden party – všetko si nájdete na orientačnom plagáte v škole alebo na „grasse“

  Oficiálny program 14:30 – 16:30 (tanec, spev, hovorené slovo, divadlo... )

  Plenárne ZRPŠ 17:00

  Športové aktivity: žiacke súťaže a žiaci si organizujú beach volejbal celý deň od 10:00

 • Vyhodnotenie rodičovského a žiackeho dotazníka k prijímacím skúškam

  Vážení rodičia a milí budúci prváci,

  vyhodnotenie rodičovského a žiackeho dotazníka k prijímacím skúškam nájdete na našom webovom sídle v časti Dokumenty, v kufríku Stretnutie s novoprijatými.

   

   

 • Poďakovanie od rodičov

  Dobrý deň,

  aj touto cestou by som chcela poďakovať p. Mindekovej za zorganizovanie tohtoročného UK Tripu pre študentov 1.ročníka. Zvládla náročný manažment cesty tam aj späť, ubytovanie detí a aj ich prípadné námietky, či sťažnosti.
  Moja dcéra Lenka bola nadmieru spokojná nie len s ubytovaním a stravou, ale páčila sa jej aj škola, prostredie a sprievodné programy.
  Jediné, čo považovala za "zbytočne vyhodené peniaze" bola návšteva Disneylandu cestou späť - radšej by navštívila múzeá alebo iné zaujímavosti v Paríži.
  Ja za seba môžem poďakovať aj za šťastný návrat detí domov, ktorý bol plánovaný na noc z piatka na sobotu, ale deti prišli už v piatok cez deň a tak som sa s pani učiteľkou nestihla osobne stretnúť a poďakovať jej.
  Rada tak však urobím na Garden Party, na ktorú sa už vopred teším.

  Prajem pani Mindekovej a ostatnému učiteľskému zboru, aby všetky ich výlety boli sprevádzané pokojnou atmosférou a aby žiaci, ktorí sa ich zúčastnia boli spokojní a usmiati.

  Danica Baranovičová

 • Jazykovo-poznávacia exkurzia v Anglicku a fotky

  Účasť našich študentov 1.ročníka na  vzdelávacej exkurzii bola  v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najpočetnešia - 95 študentov malo možnosť spoznať krásy krajiny a kultúru Anglicka, overiť a zlepšiť svoje jazykové zručnosti  jazyka, ktorému sa na škole venujú a tak pretaviť teóriu do praxe. Získali mnoho cenných zážitkov a skúseností, čo potvrdzujú aj fotografie priložené vo Fotogalérii na školskej  stránke.

 • „The one who does not remember history is bound to live through it again“ George Santayana

  Vraví sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť...

  A tak sa v utorok 12.5. 2015 vybralo 83 tretiakov a štvrtákov pod vedením p. učiteľky Karkošiakovej na poznávaciu exkurziu do Poľska. Navštívili sme koncentračné tábory Auschwitz a Birkenau, aby sme si pripomenuli hrôzy vojny a uvedomili si, kam až môže dospieť ľudská nenávisť a zloba.

 • Bye, Bye UK

  Milí rodičia žiakov 1. ročníka- výletníkov.... dnes je deň nášho odchodu.. okolo 16tej odchádzame z Barnestaple, zajtra nás čaká Paríž a v sobotu nadránom sme doma. Držte nám palce, tešíme sa na vás.

   

   

        

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria